PLACENÉ SLUŽBY

Zdravotní pojišťovny nehradí některé úkony a proto je zde

uvádím i s cenami:

 

1).Předepsání preparátu na oddálení menses,poučení o aplikaci:      150,-Kč

2).Aplikace preparátu,který znemožní otěhotnění,je-li podán do

    72 hodin od selhání jakékoliv jiné antikoncepční metody:                300,-Kč

3).Určení pohlaví plodu mezi 20-24 týdnem těhotenství:                      300,-Kč

4).Potvrzení o zdravotním stavu pacientky nesledující léčebné účely

    např.profesní či jiné oprávnění,pro bytové úřady...                            100,-Kč

5).Vyplnění formulářů pro pojišťovny se sou-

    hlasem pacientky                                                                     250,-Kč 

6).KOSMETICKÉ GYNEKOLOGICKÉ ZÁKROKY,KTERÉ LZE PROVÁDĚT AMBULANTNĚ