PRACOVNÍ ANAMNÉZA

  • promoce na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze

  • první a druhá atestace v oboru gynekologie a porodnictví -

         nejvyšší možné vzdělání v oboru

  • 1.1.1990 jsem byl jmenován zástupcem primáře

         ženského oddělení  nemocnice v Českých Budějovicích 

  • od 1.3.1991 primář II.ženského oddělení stejné nemocnice a

         zároveň jmenován konsultantem Ministerstva zdravotnictví 

         pro ohrožená a pathologická těhotenství v rámci Jihočeského

         regionu        

  • 14.7.1992 jsem otevřel svou soukromou ordinaci a 1.6.1993 jsem

         z časových důvodů opustil funkci primáře,aby jsem se mohl plně 

         věnovat svým pacientkám

  • od roku 1980 provádím ECHO vyšetření v gynekologicko-porod-

         nické problematice     

  • až doposud jsem publikoval a přednášel na celostátních vědeckých

         konferencích šestnáct odborných prací.