GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCE - VŠE NA JEDNOM MÍSTĚ

Vážené pacientky P Ř E R U Š E N Í poskytování zdravotních služeb dle zákona č.372/2011 Sb. bude ukončeno 1.9.2020,kdy chod ordinace převezme nová paní doktorka.Ta přichází z Nemocnice a.s.,takže má dostatek zkušeností, aby jste s péčí byly spokojeny.Objednávání bude možné od 3.8.2020.Telefonní číslo zůstene zřejmě stejné,další podrobnosti Vám sdělím do konce července. MUDr.Linha